Có 1 kết quả:

zì xíng wú jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to behave recklessly