Có 1 kết quả:

chǐ máo

1/1

chǐ máo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pubic hair