Có 1 kết quả:

chǐ mà

1/1

chǐ mà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to abuse
(2) to mock