Có 1 kết quả:

chǐ gǔ

1/1

chǐ gǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pubis
(2) pubic bone