Có 1 kết quả:

hèn bu néng

1/1

hèn bu néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 恨不得[hen4 bu5 de5]

Một số bài thơ có sử dụng