Có 1 kết quả:

ēn huì

1/1

ēn huì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) favor
(2) grace

Một số bài thơ có sử dụng