Có 1 kết quả:

tián shì

1/1

tián shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

quiet and comfortable