Có 1 kết quả:

tián jìng

1/1

tián jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) still
(2) peaceful
(3) quiet