Có 1 kết quả:

Gōng chéng Yáo zú Zì zhì xiàn ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gongcheng Yao autonomous county in Guilin 桂林[Gui4 lin2], Guangxi