Có 1 kết quả:

è chuāng

1/1

è chuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

malign sore (TCM)