Có 1 kết quả:

è liè

1/1

è liè

giản thể

Từ điển phổ thông

ác liệt, ghê gớm

Từ điển Trung-Anh

(1) vile
(2) nasty
(3) of very poor quality