Có 1 kết quả:

è shì lì

1/1

è shì lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) evil forces
(2) criminal elements