Có 1 kết quả:

ě qín

1/1

ě qín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oxazine C4H5NO