Có 1 kết quả:

è dòu ㄉㄡˋ

1/1

è dòu ㄉㄡˋ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hard fighting
(2) fierce battle