Có 1 kết quả:

è bǔ

1/1

è bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to overdose on supplementary medicine
(2) to cram too hard