Có 1 kết quả:

è guǐ

1/1

è guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) evil spirit
(2) devil