Có 1 kết quả:

è guǐ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) evil spirit
(2) devil