Có 1 kết quả:

nǎo huǒ

1/1

nǎo huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get angry
(2) irritated
(3) to annoy
(4) to aggravate
(5) annoying