Có 1 kết quả:

qiǎo rán wú shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

absolutely quiet