Có 2 kết quả:

Xī níxī ní

1/2

Xī ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sydney, capital of New South Wales, Australia

xī ní

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thành phố Sydney của Australia