Có 1 kết quả:

bèi miù

1/1

bèi miù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 悖謬|悖谬[bei4 miu4]