Có 1 kết quả:

Wù néng

1/1

Wù néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhu Bajie 豬八戒|猪八戒[Zhu1 Ba1 jie4] or Zhu Wuneng, Pigsy or Pig (in Journey to the West)