Có 1 kết quả:

nín hǎo

1/1

nín hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hello (polite)