Có 1 kết quả:

xuán hú jì shì ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

practice medicine or pharmacy to help the people or public