Có 1 kết quả:

xuán yán

1/1

xuán yán

giản thể

Từ điển phổ thông

vách đá, vực đá

Từ điển Trung-Anh

cliff