Có 1 kết quả:

xuán yá

1/1

xuán yá

giản thể

Từ điển phổ thông

vách đá dựng đứng, vực đá

Từ điển Trung-Anh

(1) precipice
(2) overhanging cliff