Có 1 kết quả:

xuán dài ㄒㄩㄢˊ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sling (for immobilizing an injured limb etc)