Có 1 kết quả:

xuán dài

1/1

xuán dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sling (for immobilizing an injured limb etc)