Có 1 kết quả:

xuán bì ㄒㄩㄢˊ ㄅㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cantilever