Có 1 kết quả:

mēn shēng mēn qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

muffled