Có 1 kết quả:

jì lì

1/1

jì lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to tremble with fear