Có 1 kết quả:

qíng bǐ jīn jiān ㄑㄧㄥˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

love is more solid than gold (idiom)