Có 1 kết quả:

qíng dòu chū kāi ㄑㄧㄥˊ ㄉㄡˋ ㄔㄨ ㄎㄞ

1/1

Từ điển Trung-Anh

first awakening of love (usually of a girl) (idiom)