Có 1 kết quả:

qíng dòu

1/1

qíng dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (lit.) love aperture
(2) (fig.) interest in love matters