Có 1 kết quả:

qíng xù zhì shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

emotional intelligence (EQ)