Có 1 kết quả:

qíng yú gǔ ròu

1/1

qíng yú gǔ ròu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) feelings deeper than for one's own flesh and blood (idiom)
(2) deep friendship