Có 1 kết quả:

chóu chàng

1/1

chóu chàng

giản thể

Từ điển phổ thông

ngao ngán

Từ điển Trung-Anh

(1) melancholy
(2) depression