Có 1 kết quả:

chóu chàng ruò shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

to feel despondent (idiom)