Có 1 kết quả:

jīng xǐ

1/1

jīng xǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nice surprise
(2) to be pleasantly surprised