Có 1 kết quả:

jīng huáng

1/1

jīng huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

panic-stricken