Có 1 kết quả:

jīng yàn

1/1

jīng yàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stunning
(2) breathtaking