Có 1 kết quả:

jīng chē

1/1

jīng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

runaway carriage (caused by the harnessed animal bolting in fright)