Có 1 kết quả:

jīng cuò

1/1

jīng cuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) puzzled
(2) surprised and nonplussed