Có 1 kết quả:

jīng xiǎn

1/1

jīng xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thrilling
(2) a thriller