Có 1 kết quả:

jīng hóng

1/1

jīng hóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) graceful (esp. of female posture)
(2) lithe