Có 1 kết quả:

tì rán

1/1

tì rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be afraid, fearful of