Có 1 kết quả:

Huì nóng

1/1

Huì nóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huinong district of Shizuishan city 石嘴山市[Shi2 zui3 shan1 shi4], Ningxia