Có 1 kết quả:

Huì chéng qū

1/1

Huì chéng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Huicheng district of Huizhou city 惠州市[Hui4 zhou1 shi4], Guangdong