Có 1 kết quả:

Huì ān

1/1

Huì ān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hui'an county in Quanzhou 泉州[Quan2 zhou1], Fujian