Có 1 kết quả:

Huì ān xiàn

1/1

Huì ān xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Hui'an county in Quanzhou 泉州[Quan2 zhou1], Fujian