Có 1 kết quả:

Huì shān qū

1/1

Huì shān qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Huishan district of Wuxi city 無錫市|无锡市[Wu2 xi1 shi4], Jiangsu