Có 1 kết quả:

Huì zhōu shì

1/1

Huì zhōu shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Huizhou prefecture level city in Guangdong province